PrivatKylaEnergioptimeringVentilationService

  Privat

Värmepumpar

Ventilation

Radonsanering
Radonmätning
Bild föreställande:

  Kyla

Komfortkyla
Butiks- och livsmedelskyla
Industri-/process-/datakyla
Köldmediekontroll
Bild föreställande:

  Energioptimering

Energioptimering
Energideklarationer
Värmepumpar
Byggnadsautomation
Bild föreställande:

  Ventilation

Ventilationsanläggningar
Processventilation
OVK
Jonisering
Bild föreställande:
 

  Service

Serviceavtal
Akutservice
Energi- och driftbevakning
Mätning och injustering
Bild föreställande:

Elektrokyl Energiteknik AB i Borås erbjuder alla typer av installationer gällande värme, kyla och ventilation.

 

Vi vänder oss både till större fastighetsägare och till villakunder och erbjuder hjälp med hela kedjan – från projektering och installation till service och underhåll.

Energieffektivisering är ett ord som säger mycket om det vi gör. Genom rätt dimensionerade installationer samt underhåll av befintliga anläggningar hjälper vi våra kunder fram till ett optimalt energiutnyttjande.

 

I koncernen ingår även ägarintresse i Xpekt Energi. 

 

Bild föreställande: Xpekt
Energi och klimatanalys

 

Bild föreställande: ISO
Elektrokyl Energiteknik är Swedac-ackrediterade för att få utföra tryckprovning
 
Kyl- och värmepumptekniker enligt köldmedie-förordningen
  
 

Vi installerar värmepumpar från IVT, Panasonic, Sverigepumpen och Mitsubishi Electric.

 

Bild föreställande: IVT