Elektrokyl Energiteknik AB i Borås erbjuder alla typer av installationer gällande värme, kyla och ventilation.

Från projektering och installation till service och underhåll

Vi vänder oss till både större fastighetsägare och villakunder och erbjuder hjälp med hela kedjan – från projektering och installation till service och underhåll.

Energieffektivisering är ett ord som säger mycket om det vi gör. Genom rätt dimensionerade installationer samt underhåll av befintliga anläggningar hjälper vi våra kunder fram till ett optimalt energiutnyttjande.

Elektrokyl Energiteknik är Swedac-ackrediterade för att få utföra tryckprovning

Kyl- och värmepumptekniker enligt köldmedieförordningen

Energi och klimatanalys

I koncernen ingår även ägarintresse i Xpekt Energi.