Nyhet 2018-10-24


Säker vatten auktorisering

Vi har nu säker vatten auktorisering. Våra kunder har efterfrågat tjänster även inom VVS. Därför har vi kompletterat våra tjänster med detta. Vi utför service och reparation av system, såväl som entreprenader, då ofta i samband med energieffektiviseringar i fastigheten. Vi kommer att utföra VVS tjänster både till företag och privatpersoner.


2017-10-31

Solcellsanläggningar i Borås

Vi har i våra kontakter med fastighetsägare många gånger fått frågan om vi kan leverera solel till dem. Nu har vi inlett ett samarbete med Parkys Solar AB där vi vänder oss till fastighetsägare. Solceller är ett extra bra komplement om du själv har ett kontinuerligt elbehov. Exempel på kunder för detta är livsmedelsbutiker, företagsparker, datahallar etc. Vi ser ett mycket stort intresse för produktområdet och det passar väl in i Elektrokyl Energitekniks satsning på energieffektivisering. I och med detta område är vi mera kompletta när det gäller energieffektivisering av fastigheter. Ska man till exempel nå nivå Guld (enligt Miljöbyggnad) på en fastighet är solceller i princip ett måste. Vi sköter allt från projektering till färdig installation, vi hjälper också till med de myndighetskontakter som krävs för denna typ av projekt.

Kontakta oss för en diskussion om hur du kan energieffektivisera din fastighet.


2017-09-26

Luftburen värme, ny produkt

Vi har tagit fram ett luftvärmeaggregat kombinerat med en värmepump, ReFlow. Det är ett utbytesaggregat mot gamla Bahco ACJ. Med vår nya lösning halveras värmekostnaden jämfört med direktel. Har du luftburen värme, eller om du som installatör har kunder med det gamla systemet, kontakta oss för mera information.