Referenser

Vi har gjort många installationer av butikskyla, där även service av anläggningen är en viktig del i leveransen. Akutservice är förstås också en viktig del av detta koncept.

För komfortkyla till kontor har vi också otaliga exempel på installationer, där vi också självklart sköter anläggningen efter fullgjord leverans.

För kompletta klimatrum har vi ett antal anläggningar i drift där vi styr både luftfuktighet och temperatur.

Vad gäller ventilationsanläggningar och entreprenader för ventilation har vi idag en strid ström av objekt som slutförs och är pågående. Här tar vi också hand om service i form av injustering av luftflöde, byte av filer och andra årliga kontroller, vi har alltid en långsiktig kontakt med våra kunder.

Värmepumpar för fastigheter, ofta i form av bergvärme, är en vanligt förekommande installation, i många fall har vi halverat värmekostnaden åt våra kunder.

Vi har levererat många DUC:ar för att datorisera befintliga undercentraler, styr och regler åtgärder kan ge dig som fastighetsägare en mycket bättre överblick av energianvändningen i ditt bestånd och en möjlighet att minska värmekostnaderna.

Kontakta någon av våra projektledare för att få veta mer om våra befintliga kunder och få  direktkontakt med en referens.