Vi skapar rätt klimat med komfortkyla

Komfortkyla

Elektrokyl Energiteknik AB har lång erfarenhet av projektering och installation av olika system för komfortkyla. Utifrån förutsättningarna i de fastigheter vi arbetar med hjälper vi våra kunder till en lösning som ger önskat resultat: behaglig temperatur och bra luft.

Industri-, process- samt datakyla

Vi installerar och servar alla typer av kylanläggningar för industri samt laboratorium och forskning där höga krav ställs på temperatur och extrema klimatvariationer.

Butiks- och livsmedelskyla

Rätt temperatur med optimerad driftekonomi är viktiga faktorer vid hantering av livsmedel. Likaså att kunna tillgodogöra sig det stora energiöverskott som bildas och utnyttja det till att värma exempelvis en fastighet.

Elektrokyl Energiteknik AB har företagscertifikat för kylarbeten och har ackreditering för tryckprovning.