Bra inomhusklimat med OVK

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll som har införts för att inomhusklimatet är viktigt för människors hälsa. Kravet har funnits sedan 1991.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i byggnader. Syftet är att kontrollera inomhusklimatet och ventilationssystemet. Detta ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd från regelbundna kontroller.

Många ventilationssystem kan ha allvarliga brister, vilket leder till ett dåligt inomhusklimat med höga driftkostnader. Det är bakgrunden till föreskrifterna om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Elektrokyl Energiteknik AB är ett av de företag som är behöriga att genomföra OVK.

Vilka byggnader och när?

Tabellen visar besiktningsintervall för olika kategorier av byggnader samt vilken behörighetsnivå som krävs.


Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem, samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)
3 år

Behörighetsnivå
K


Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)
6 år

Behörighetsnivå
N


En- och tvåbostadshus med FT-, FX- och FTX-ventilation

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)
endast kontroll för nybyggnad/ nyinstallation

Behörighetsnivå
N