Service på värme-, ventilations- och klimatanläggningar

Serviceavtal

Gör som många andra fastighetsägare - låt oss sköta underhållet och servicen av era fastigheters värme-, ventilations- och klimatanläggningar! Med vår långa branscherfarenhet och gedigna yrkeskunskap vet vi vad som krävs för att hjälpa er till driftssäkra fastigheter med ett optimalt energiutnyttjande. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om möjligheten att teckna serviceavtal med oss.

Exempel på avtal

 • Avtal med myndighetskrav ex. kontroller enligt köldmedieförordningen, OVK samt Energideklarationer.
 • Tillsynsavtal samt underhållsavtal med eller utan material, jour etc.
 • Incitamentsavtal för drift och underhåll eller energibesparingsprojekt

Energi- och driftbevakning

 • Energiuppföljning
 • Drift och larmhantering

Mätning och injustering

 • Energieffektivitet med exempelvis climacheck
 • Luftflöden
 • Vätskor
 • Ljudmätningar
 • Inomhusklimat
 • Radon
 • Temperatur- fukt- el-energi och CO 2 loggningar
 • Termofotografering

Akutservice

Ordinarie arbetstid 7.30 till 16.30

033 - 20 55 20

därefter via Securitas larmcentral

031 - 771 94 10