Vi projekterar, levererar och installerar solcellsanläggningar

Helhetstänkande

Våra certifierade energiexperter genomför en analys av er anläggning. Vi optimerar sedan installerad effekt så att anläggningen som helhet får en minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Projektering

För solel finns bidrag att söka. Det finns vissa effektgränser som är viktiga för totalekonomin. Vi hjälper dig med detta och ger dig den bästa ekonomin för din anläggning. Det vi ser är att de senaste årens tekniska och ekonomiska utveckling har gjort att solceller är en lönsam investering även utan bidrag, bara anläggningen byggs på ett korrekt sätt.

Leverans och installation

Vi arbetar så långt som möjligt med direktleveranser från fabrik. Detta för att undvika skador på solpanelerna vid omlastning och lagring. Vi har stor erfarenhet av entreprenader och kan arbeta antingen som totalentreprenör eller underentreprenör beroende på arbetets storlek och art. Våra montörer och elektriker sköter installationen och du får som kund kontinuerliga uppdateringar från våra projektledare.

Uppföljning

Våra växelriktare är uppkopplade mot internet för att övervaka och samla ihop data om systemet. Du kan få trendkurvor och statistik, för enskilda växelriktare eller för total produktion på hela anläggningen. Som tillbehör finns även möjlighet att välja vår Sol Logg Duc som sammanställer och analyserar din produktion.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med din nya solelsanläggning.