Styrsystem för fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Vi arbetar med DUC:ar från Abelko, då kan vi erbjuda styrning av ditt inneklimat. Vi bygger system där vi styr värmepump/kylmaskin/ventilationsaggregat med samma DUC. Vi gör kundanpassade program, vi kan även styra fastigheter som har fjärrvärme. I övrigt arbetar vi med de styrningar som värmepumpar och kylmaskiner innehåller från fabrik. En viktig del av vårt serviceåtagande ligger i att hantera styr och reglerutrustning.

Vi kan leverera kompletta styrskåp till din fastighet.

Även om en korrekt styr- och reglerutrustning behövs för ett bra inomhusklimat är första steget att ha rätt utrustning. Vi dimensionerar din värmepump korrekt och ditt ventilationsaggregat kan också behöva en översyn. Har du behov av komfortkyla ingår även detta i vårt åtagande. Vid behov kan vi komplettera ditt system med till exempel rumsgivare så att anläggningen kan optimeras.