Experthjälp och kompletta energilösningar

Energioptimering

Våra certifierade energiexperter genomför en analys av samtliga tekniska installationer och lämnar en helhetslösning med projektering och genomförande med uppföljning. Allt för att våra kunder skall få en optimerad anläggning med en minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en certifierad energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Värmepumpar

Vi utför kompletta värmepumpsinstallationer av alla typer till såväl industri och flerbostadshus som till kommersiella fastigheter och villor.

Vi säljer nyckelfärdiga anläggningar från projektering till färdig anläggning med allt ansvar på en part.

Byggnadsautomation

Styr och regler samt övervakning är en viktig del av energioptimeringen, vi är fabrikatoberoende och arbetar med de flesta på marknaden förekommande system.

ReFlow

Ett utbytesaggregat för gamla Bahco ACJ. Vi har en ny produkt som kombinerar en värmepump med ett luftcirkulationsaggregat. Detta gör att uppvärmningskostnaden halveras jämfört med direktel. Har ni kunder med denna typ av anläggning kan ni köpa enheten av oss, vi står för CE märkning och Ecodesignmärkning.

Länk till produktblad


Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för energideklarationer!

Energi och Klimatanalys


Vi installerar värmepumpar från IVT, Panasonic, Sverigepumpen och Mitsubishi Electric.