Ventilationsanläggningar för ett behagligt klimat

Ventilationsanläggningar

Vi projekterar och installerar ventilationssystem som ger era lokaler ett behagligt klimat med låga livscykelkostnader (LCC). Vi hjälper er att hitta en lösning som är specifikt anpassad för era behov och myndighetskrav.

Med regelbundet underhåll ser vi till att er anläggning håller hög driftssäkerhet och ger optimalt energiutnyttjande.

Processventilation

Vi utför och projekterar alla typer av processventilation för industriapplikationer i samråd med beställaren.

Radonsanering

Vi utför mätningar och lämnar åtgärdsförslag samt utför åtagande till uppfyllt myndighetskrav.

Joniseringsutrustning

Elektrokyl Energiteknik AB har ett samarbete med Matseco AB för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder energisnåla och miljövänliga lösningar för luftrening. Tillsammans med Matseco AB marknadsför och säljer vi varumärket Aircode™ som idag har enkla lösningar på problemområden; mögel, svampsporer, kemikalier, luft-odörer och bakterier etc.

Storleken på anläggningar där Aircode™ kan tillämpas är allt från småbutiker, frisörlokaler och soprum till stora industrianläggningar. Ett mindre och smidigare aggregat finns även för hemmabruk.