Radon i din inomhusmiljö

Radonsanering

Vi utför mätningar och lämnar åtgärdsförslag samt utför åtagande till uppfyllt myndighetskrav.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Mätetalet för radonhalt är Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 betyder att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Radon följer med luften in i lungor och luftrör när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Det tar cirka 15 år att utveckla sjukdomen. Radonstrålning i kombination med rökning ökar risken. De som utsätts för passiv rökning har högre risk att drabbas av lungcancer från radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten menar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Sänker man radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften.

Kontakta oss för att få veta mer om Radon där du bor.