Kompletta värmepumpsinstallationer

Energioptimering

Våra certifierade energiexperter genomför en analys av samtliga tekniska installationer och lämnar en helhetslösning med projektering och genomförande till uppföljning för att våra kunder skall få en optimerad anläggning med en minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Värmepumpar

Vi utför kompletta värmepumpsinstallationer av alla typer såsom luft/luft, luft/vatten och bergvärmepumpar. För villor och fastigheter utför vi nyckelfärdiga anläggningar från projektering till färdiga anläggningar med allt ansvar på en part.

ReFlow

För dig som har luftburen värme och vill komma ifrån höga elräkningar. Vi på Elektrokyl Energiteknik har kombinerat ett luftcirkulationsaggregat och en värmepump på ett sätt som gör att din värmekostnad halveras. Du som har ett gammalt Bahco ACJ aggregat kan nu enkelt byta till vårt ACJB aggregat kombinerat med en värmepump. Du kan fortsatt använda dina befintliga luftkanaler och ditt befintliga värmeåtervinningsaggregat.

Länk till produktblad


Vi installerar värmepumpar från IVT, Panasonic, Sverigepumpen och Mitsubishi Electric.