Trivsamt inomhusklimat med rätt ventilationssystem

Ventilationsanläggningar

Vi projekterar och installerar ventilationssystem som ger ert hem ett behagligt klimat med låga livscykelkostnader (LCC). Vi hjälper er att hitta en lösning som är specifikt anpassad för era behov och myndighetskrav.

Med regelbundet underhåll ser vi till att er anläggning håller hög driftssäkerhet och ger optimalt energiutnyttjande.

Ett stort forskningsprojekt om inomhusluft, den så kallade Värmlandsstudien, visar att det många gånger inte är fallet. Vårt boende har förändrats kraftigt genom åren. Våra bostäder blir allt tätare utan att vi i motsvarande grad förbättrar ventilationen, därmed står luften still inomhus. Många svenska bostäder når inte upp till myndigheternas krav på 0,5 luftomsättningar per timme.

Vi har under lång period minskat luftomsättningen i våra bostäder – samtidigt som antalet fall av astma och allergi har ökat. Professor Sundell visar i Värmlandsstudien att det finns ett samband mellan låg luftomsättning i bostaden, och astma och allergi hos barn.

Kontakta oss för att få hjälp med ditt inomhusklimat genom förbättrad ventilation.