Vi projekterar, levererar och installerar solcellsanläggningar

Helhetstänkande

Våra certifierade energiexperter genomför en analys av er anläggning. Vi optimerar sedan installerad effekt så att anläggningen som helhet får en minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Projektering

För solel finns bidrag att söka, idag får du 30% av din investering i bidrag. Vi hjälper dig med ansökan och projekterar din anläggning rätt i förhållande till din förbrukning. De senaste årens tekniska och ekonomiska utveckling har gjort solcellerna både bättre och billigare, därför är det allt oftare en lönsam investering, bara anläggningen byggs på rätt sätt.

Leverans och installation

När du beställt en anläggning av oss så sköter vi föranmälan och efteranmälan, så att du får en ny elmätare installerad som kan mäta även den el du producerar. Vi levererar en komplett anläggning, våra montörer gör både den mekaniska installationen på taket och den elektriska installationen i din elcentral. Vi hjälper dig med de myndighetskontakter som krävs. En normal installationstid för en villa är ca 1 vecka från materialmontage till färdig anläggning.

Uppföljning

Våra växelriktare är uppkopplade mot internet för att övervaka och samla ihop data om systemet. Du kan via en app få trendkurvor och statistik för din anläggning.

 

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med din nya solelsanläggning.

FAQ - Solceller allmänt

Varför ska jag köpa solceller?

 • Du kan producera din egen el till lägre priser än vad du kan köpa elen till.

Varför diskuteras solceller så mycket just nu?

 • Det beror på att priserna har gått ner, regelverket har förenklats och dessutom finns ett statligt stöd på 20% av investeringen. Man kan om man vill också få ROT avdrag i väntan på stöd, det ligger på 30% av 30 % (dvs 9 %).

Varför ska jag köpa av Elektrokyl Energiteknik AB?

 • Vi har gjort entreprenader sedan 1945 och har stora kunskaper om fastighetstekniska installationer. Som lokal aktör har vi alltid nära till dig som kund, att resa kostar pengar så vid en jämförelse blir det oftast billigast och bäst att handla lokalt.

FAQ - Solceller pris och köp

Kan jag beställa solceller online?

 • Vi avråder från detta eftersom det är viktigt med en syn på plats innan man gör projektering, offert och eventuell beställning. Det är viktigt att ta rätt beslut om var inkoppling av kraft ska ske och var växelriktaren placeras för bästa resultat. Självklart är det också viktigt med korrekt placering av solcellerna.

Hur stort är ert geografiska upptagningsområde?

 • För närvarande arbetar vi i en 10-15 mils radie runt Borås, beroende på typ av objekt.

Jag har sett på nätet att priserna kan skilja sig åt väsentligt mellan olika leverantörer, varför är det så?

 • Kvalitet och produktionskapacitet skiljer sig åt mellan olika fabrikat. Det finns produkter på marknaden som köps i flera led genom grossister i Europa, i vissa fall saknas då spårbarhet på panelerna och man vet inte vilken fabrik som har producerat dem. I vissa fall kan leverantörer ange pris utan ställning och fallskydd, och det är ju inte möjligt att ge pris på ställning utan att ha varit på plats. Generellt är det som med bilar och möbler, det finns olika kvalitet på produkterna.

FAQ - Solceller teknik

Fungerar solceller på alla typer av tak?

 • Det finns montagemöjligheter för de flesta tak. Vi kommer ut och tittar på plats innan du får din offert.

Vad är skillnaden mellan polykristallina och monokristallina solceller?

 • De monokristallina solcellerna är svarta och har högre effekt per ytenhet, de finns i varianter med vit baksida (då ett vitt rutnät lyser igenom cellen), eller med svart baksida då panelen blir helt svart. Våra monopaneler är helsvarta. Polypaneler är lite mera blåaktiga och levereras oftast med en silverfärgad ram, de har lägre effekt per ytenhet, men är billigare. Polykristallina paneler används oftast när man gör större solelsinstallationer, på grund av det lägre priset.

Behöver man bygglov?

 • Om panelerna följer takets lutning behövs inget bygglov. Det kan krävas om huset är kulturminnesmärkt. Vi hjälper alltid till med eventuella bygglovshandlingar och ansökan i de fall det behövs.

Hur mycket el kommer jag att producera?

 • Beroende på tak så producerar man mellan 800 och 1000 kWh per år för varje installerad kW solceller. Ytmässigt går det åt ca 7 kvm per installerad kW. Vi beräknar alltid framtida produktion när vi gör vår offert, så där uppger vi förväntad årsproduktion.

Kan jag täcka hela mitt elbehov med solceller?

 • Det är svårt eftersom de genererar mest el på sommartid. Ska man täcka hela behovet får man mycket stor överproduktion på sommaren. Normalt för en villa är att anläggningen producerar ca halva årsbehovet av el, detta beror förstås också på tillgänglig takyta.

Fungerar solcellerna när det är dåligt väder?

 • Ja, de fungerar så fort det är ljust ute, bästa produktion får man klara kalla dagar, så tidig vår är produktionen bra!

Hur lång är leveranstiden?

 • Normal tid från order till leverans är 2-3 veckor, men vintertid undviker vi att montera beroende på vädret.

Hur lång tid tar installationen?

 • Effektiv tid så tar installationen för en villa 2-4 arbetsdagar. Vi brukar planera en entreprenadtid på totalt 2 veckor.

Vem ansvarar för arbetsmiljö och fallskydd under montaget?

 • Det gör vi som totalentreprenör. Det är viktigt att köpa en komplett leverans så att detta ansvar är tydligt.

Vem ansvarar för garantier?

 • Köper du av oss har du en tydlig part att prata med, Elektrokyl Energiteknik står för alla garantier. Detta är ju extra viktigt när det är långa garantier, vissa bolag kanske inte finns kvar om 10 år ifall något händer med anläggningen. Vi har gjort entreprenader sedan 1945 och har ett antal 10 års cykler bakom oss.

Vilka garantier finns?

 • Normalt har man en installationsgaranti på 5 år, och en produktgaranti på 10 år. Dessutom finns en effektgaranti som är på 80% efter 25 år. Så garantierna på panelerna är ganska omfattande.

Hur får jag en offert?

 • Ring eller maila oss, så bestämmer vi en tid då vi kommer ut och tittar på ert hus. Maila på info@elektrokyl.se, eller ring oss på 033-205520.