Vi projekterar, levererar och installerar solcellsanläggningar

Helhetstänkande

Våra certifierade energiexperter genomför en analys av er anläggning. Vi optimerar sedan installerad effekt så att anläggningen som helhet får en minskad energianvändning och miljöpåverkan.

Projektering

För solel finns bidrag att söka, idag får du 30% av din investering i bidrag. Vi hjälper dig med ansökan och projekterar din anläggning rätt i förhållande till din förbrukning. De senaste årens tekniska och ekonomiska utveckling har gjort solcellerna både bättre och billigare, därför är det allt oftare en lönsam investering, bara anläggningen byggs på rätt sätt.

Leverans och installation

När du beställt en anläggning av oss så sköter vi föranmälan och efteranmälan, så att du får en ny elmätare installerad som kan mäta även den el du producerar. Vi levererar en komplett anläggning, våra montörer gör både den mekaniska installationen på taket och den elektriska installationen i din elcentral. Vi hjälper dig med de myndighetskontakter som krävs. En normal installationstid för en villa är ca 1 vecka från materialmontage till färdig anläggning.

Uppföljning

Våra växelriktare är uppkopplade mot internet för att övervaka och samla ihop data om systemet. Du kan via en app få trendkurvor och statistik för din anläggning.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med din nya solelsanläggning.